Na czym polega USG serca?

Szczegółowe badania pracy serca nie są wykonywane szczególnie często, chyba że u pacjenta zdiagnozowano chorobę kardiologiczną, która wymaga częstych kontroli. W przeciwnym razie, jeśli nie zgłaszamy żadnych dolegliwości, a w trakcie zwykłego osłuchiwania lekarz pierwszego kontaktu nie zaobserwuje niczego niepokojącego, badania serca wykonywane są podczas okresowych badań lekarskich do pracy, pobytów w szpitalu i nagłych sytuacji wymagających przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki. Jednym z badań, które się wówczas wykonuje, jest USG serca. W rzeczywistości każda zdrowa osoba powinna raz w roku wykonać takie badanie.

Co to jest USG serca?

USG serca, nazywane również echokardiografią albo echem serca, to badanie, w którego trakcie wykorzystuje się technikę ultrasonograficzną. Technika ta pozwala na wykrycie wielu stanów chorobowych i stosowana jest w odniesieniu do różnych narządów wewnętrznych człowieka. Dzięki ultrasonografii można badać jamę brzuszną, tarczycę, węzły chłonne, stawy biodrowe, a nawet rozwijający się płód. Badanie pozwala na ocenę wyglądu i działania poszczególnych narządów, a z uwagi na to, że jest całkowicie bezinwazyjne i bezbolesne, może być powtarzane wielokrotnie.

USG Serca

USG serca to badanie ultrasonograficzne, które służy do oceny wyglądu i pracy mięśnia sercowego, dlatego słusznie zaliczane jest do badań obrazowych. Badanie wykonywane jest za pomocą specjalistycznego urządzenia nazywanego ultrasonografem. Na czym polega USG serca? W badaniu wykorzystuje się fale ultradźwiękowe, które odbijają się od badanych struktur. W efekcie możliwe jest odczytanie obrazu na monitorze podłączonego do ultrasonografu komputera.

Jakie parametry pozwala ocenić echo serca?

Echokardiografia pozwala na uzyskanie obrazu struktur serca, zbadanie jam i zastawek mięśnia sercowego. W trakcie badania można ocenić takie parametry, jak położenie serca, grubość serca, wymiary i proporcje jam serca. Można skontrolować budowę zastawek i przepływy oraz ocenić funkcję skurczową lewej komory serca. USG serca służy również do diagnozowania nieprawidłowych połączeń i przepływów pomiędzy jamami serca. Dzięki echokardiografii można również zbadać osierdzie oraz zdiagnozować guzy serca.

Dla kogo badanie USG serca?

Badanie USG powinno się wykonywać raz w roku w ramach profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, ale w przypadku niektórych pacjentów wskazane jest częstsze badanie struktur serca. Dotyczy to osób, u których występują zaburzenia w pracy mięśnia sercowego. Do takich zaburzeń można zaliczyć niepokojące szmery, bóle serca, problemy z rytmem. Częstym badaniom powinny poddawać się również te osoby, u których zdiagnozowano choroby kardiologiczne, takie jak choroba niedokrwienna serca, zapalenie mięśnia sercowego, choroba zakrzepowa czy zapalenie wsierdzia. Częstemu badaniu powinni poddawać się również ci pacjenci, którzy w przeszłości przeszli zawał i borykają się z nadciśnieniem tętniczym krwi. USG serca pomocne jest zarówno w przypadku wrodzonych, jak i nabytych chorób serca.

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *