Polski psycholog wsparciem dla Polaków na emigracji

Polacy różnie znoszą emigrację zarobkową. Część szybko przyzwyczaja się do nowej sytuacji i po pewnym czasie nie wyobraża sobie powrotu do Polski. Inni czują się dobrze w obcym kraju, mimo to traktują to jako sytuację przejściową i po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych wracają w rodzinne strony. Jeszcze inni czują się zmuszeni do przebywania w kraju, w którym mogą zarobić pieniądze niezbędne do utrzymania rodziny w Polsce, zapewnienia jak najlepszych warunków dla przewlekle chorych członków rodzin czy spłacenia zobowiązań finansowych. Osoby znajdujące się w ostatniej grupie, do tego pozostające w stosunku pracy w kraju znacznie oddalonym od Polski, np. w Wielkiej Brytanii, nierzadko borykają się z problemami natury psychicznej. Niekiedy wręcz diagnozuje się u nich depresję. Nieocenionym wsparciem dla takich osób jest polski psycholog.

Skąd się bierze depresja na emigracji?

Główną przyczyną znacznego pogorszenia nastroju u emigrantów jest narastające poczucie osamotnienia. Długotrwałe oddalenie od osób bliskich, brak kontaktu fizycznego, brak możliwości spędzania z dziećmi i małżonkiem wolnego czasu powodują, że emigrant czuje się samotny, wykluczony z życia rodziny. Może mu się wydawać, że jego rola polega wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb materialnych osób bliskich. Sytuacja wygląda tym gorzej, im mniej jest w UK osób, z którymi emigrant chciałby nawiązać bliższe relacje. Przystosowanie się do obcej kultury i zwyczajów panujących w UK przy niskiej otwartości na nowe sytuacje i słabej znajomości języka angielskiego, może stać się prawdziwym problemem. Jeżeli do tego dochodzą problemy w miejscu pracy, mamy gotową receptę na depresję.

Psychoterapia dla emigrantów – dlaczego w języku polskim?

Brytyjski psycholog może być doskonałym specjalistą, ale nie zawsze poradzi sobie z polskim pacjentem. Dla powodzenia psychoterapii kluczowe znaczenie ma to, w jakim języku odbywa się rozmowa. Pacjent musi mieć możliwość swobodnego wyrażania myśli, musi mieć także pewność, że zostanie dobrze zrozumiany oraz, że on sam dobrze zrozumie to, co mówi do niego specjalista. Polski psycholog (doświadczonego specjalistę znajdziesz tutaj) nie tylko może przeprowadzić terapię w języku polskim, ale także może lepiej zrozumieć pacjenta, który w jakimś stopniu dzieli z nim los emigranta na obczyźnie.

Polski psycholog w Wielkiej Brytanii

Gdzie znaleźć polskiego psychologa w UK? Wielu z nich znajduje zatrudnienie w polskich przychodniach medycznych, oferujących usługi na bardzo wysokim poziomie. W takich placówkach można skorzystać z pomocy wielu wyspecjalizowanych lekarzy, jak również wykonać szereg różnorakich badań.

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *